Bitki Takibi ve Güçlendirme Atölyesi

Hayat tohumla başlar... Tohum yaşamımızın vazgeçilmezidir.

Bu sebeple Tracy Lord ile sizlere bir atölye hazırladık. Detayları şu şekilde:

Permakültücüler ve şehir bahçeciliği ile uğraşanlar için “şehir şartlarında bitki çeşitlerini koruma ve güçlendirme”

1. Giriş: “amatör ıslah” konseptini neden benimsememiz gereklidir? Genetik ve morfolojik sebepler nelerdir?. Çeşitliliğin korunması veya çoğaltılması, tohumların farklı coğrafik koşullara uyum sağlaması, yeni çeşitlerin ve ya mevcut çeşitlerde belli özelliklerin güçlendirilmesi. Şehir bahçelerine gelen tohumları dışarıdan almaktan kurtulmak, “kendi tohumlarımız”ın olması, çeşitlerimizin şehir şartlarına daha dirençli olması. Amatör ıslahın temeli olan izleme.

2. Genetik çeşitlilik, teori:

a. özellik bolluğu = adaptasyon kapasitesi.

b. alel

c. sürekli değişim

d. düşük çeşitliliğinin tehlikeleri

3. Konvansiyonel (“modern”) ıslah: Düşük genetik çeşitliliğin getirdiği zayıflıklar, girdilerle telafi ediliyor. Bitkiler, girdilere muhtaç olarak ıslah ediliyor.

4. Dünyada ve Türkiye’de tohumların durumu ve sivil toplum hareketleri. Batı’da genel amaç olan korumanın, Türkiye'de ise tespit - tanıma ve adaptasyonun önemli.

5. Tohum hareketlerine gösterilen akademik ilgi. Anahtar kelimeler: gıda sistemleri, değer bazlı ağ oluşmaları, arz zinciri, gıda dağıtım noktaları (“hub”), gıda güvenliği, dışsal enerji yoğunluğu. Bunun da bir alt başlığı olarak tohum toplulukları/ağları. Türkiye’de tohum hareketleri araştırmaları. Hareketler ile araştırma arasındaki karşılıklı yararlar.

6. Pratik: Bitki familyalarına göre çiçek yapısı türleri ve polen hareketleri, asgari bitki sayıları.

7. Tohum kullanımında dikkat edilmesi gerekenler: akrabalı yetiştime bozukluğu (inbreeding depression), genetik kayma (genetic drift) (konsepti canlandırması için misket gösterimi), genetik darboğazlılık.

8. Küçük bahçe-teras/balkon yetiştiriciliğinin tohum için sonuçları ve çözüm yolu.

9. Çeşitliliğin koruması için tohum seçimi. Yatay (çoklu koşullara karşı) ve dikey (tek koşula karşı) direnç konseptleri.

10. İzleme ve kayıt felsefesi: bol izleme, az not.

11. Sonuç

12. Sunum için kullanılan bazı kaynaklar

Düzenleyen - İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan - halka sanat projesi

14 Haziran 2015 - saat 11:00 - 13:30

Kayıt için ipermakulturkolektifi@gmail.com adresine e-posta göndermenizi rica ediyoruz.

Bu atölye İstanbul Permakültür Kolektifi ve Tohum Emanetçileri Derneği'nin sizlere armağanıdır.

TRACY LORD
Oregon Üniversitesi(ABD), Latince kökenli diller(Fransızca,İtalyanca) mezunudur. California Üniversitesi(ABD)'de, Karşılaştırmalı Edebiyat konusunda yüksek lisans yapmıştır. Aynı konuda, Fransızca, Yunanca ve Türkçe dilleri üzerine doktora adaylığı kabulü almıştır. Uluslararası İnsani Yardım kuruluşlarında acil durumlara müdahale ve afet sonrası kalkınma projelerinde çeşitli roller almıştır. Farklı kuruluş ve derneklerde çevirmenlik yapmıştır. SGP/GEF destekli projelerde tohum, geleneksel köy çeşitlerinin korunması ve yaşatılması konuları üzerine çalışmalar yapmıştır. Emanetçiler Derneği yönetim kurulu başkan yardımcısıdır.