Agustin Sepulveda Sariego ile Ekoloji ve Yerel Topluluklar Üzerine Bir Haftasonu

Agustin Sepulveda Sariego ile Ekoloji ve Yerel Topluluklar Üzerine Bir Haftasonu - Kent ekolojisi, permakültür, sosyal oluşumlar, topluluklar ve örgütlenme, yerel ekonomiler, ‘Mahallemi seviyorum’ projesi ve ‘Transition Towns’.

1. Gün:
- Ekoloji nedir?
- Birbiriyle iletişim ve etkileşim içindeki doğal ve insan yapımı sistemler nasıl çalışır?
- Kent ekolojisi kavramını nasıl tanımlamalıyız?
- Permakültür ilkeleri kentlerde nasıl hayata geçirilebilir?
- Sosyal, ekonomik ve siyasi boyutlarıyla gerçek anlamda sürdürülebilirlik hakkında konuşacağız, tartışacağız.
- Aynı hedefleri güden topluluklar oluşturmak ve sürdürmek, permakültürde de özellikle üzerinde durulan ‘birlikte çalışabilmek’ ne demektir, beraber konuşacağız.
- Şili ve Dünyanın diğer ülkelerinden ekolojik oluşum örnekleri göreceğiz.

‘Mahallemi seviyorum’ (I love my neighbourhood) projesi, Şili’de başlayan ve yerel ölçekte sosyal, ekolojik ve ekonomik bağları güçlendirerek topluluk ruhunu birleştirmeyi hedefleyen, aynı mahalleyi paylaşan insanların yaşam kalitesini fiziksel ve sosyal düzeylerde arttırmayı amaçlayan bir proje olarak oluşmuş, Birleşmiş Milletler’den de destek alarak, Dünyanın diğer ülkelerinde uygulanma aşamasına geçmiştir. Mahalle sakinleri ile yerel belediyenin ortak çalıştığı, katılımcılığı ve topluluk hayatını kolaylaştıran etkileşimli süreçlere dayanan bir projedir. Bu projenin bir ayağının da Türkiye’de başlatılabilmesi için atılması gereken adımlar neler olabilir?

Mümkün olduğu taktirde, Şili’den bir ekolojik yerleşim ile canlı video konferans gerçekleştireceğiz.

2. Gün
- Geçiş Kasabaları (Transition Towns)
- Dünyada Geçiş Girişimleri olarak da bilinen Transition akımı, iklim, petrol ve bunlara bağlı ekonomik istikrarsızlığa çözüm arayan yerel topluluk projeleridir. Başlıca temaları gıda üretimi, atık yönetimi, enerji, ulaşım ve ekonomik sistemler olan bu sosyo-ekonomik toplulukların ilk örneği 2006’da İngiltere’de ortaya çıkmış ve geçtiğimiz yıllarda tüm dünyaya yayılmıştır.

Buna ilk örnek olan Totnes kenti, daha önce Türkiye’yi birçok defa ziyaret etmiş ve eğitmenlik yapmış permakültür uzmanı Steve Read’in bir dönem yaşadığı ve derslerinde bol bol örnek verdiği öncü bir kasabadır.

Sohbetimizin ikinci gününde, geçiş yerleşimlerinin ilkeleri nelerdir, nasıl oluşturulur, yönetilir ve geliştirilir gibi sorulara cevap bulacağız. Bununla birlikte kendi çevremizden örnekler ve sorunlara göz atacağız, birlikte benzer oluşumlar yaratmak için nelere ihtiyacımız olduğunu, nasıl hareket etmemiz gerektiğini göreceğiz.

Düzenleyen - İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan - halka sanat projesi

23 - 24 Ocak 2016, Saat 10:00 - 17:30

Katılım katkı payı 400 ile 475 TL (KDV dahil) arasında gönlünüzden geçen bir miktar olacaktır. Bu katkı payının büyük bölümü Agustin Sepulveda Sariego'nun yol masrafları için kullanılacaktır.

Kayıt için ipermakulturkolektifi@gmail.com adresine e-posta göndermenizi rica ediyoruz.

AGUSTIN SEPULVEDA SARIEGO
Agustin Sepulveda Sariego, uzun yıllar sosyal ekoloji üzerine çalışmış Şili’li bir biyologdur.
Permakültür ile 1984’te tanıştı ve o günden beri Şili’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde permakültür ve ekoköyler hakkında seminerler, atölye çalışmaları, yayınlar ve projeler üretiyor. Güney Amerika, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nden alanının önde gelen isimleri birlikte çalışmıştır:
- Murray Bookchin ile Sosyal Ekoloji (ABD 1992);
- Joan Martínez Alier ile Ekolojik Ekonomi (1996);
- Şili ve Norveç'te Jan Correa, Julio Pérez, Claudio Madaune, Mauricio Deliz ve David Holmgren ile Permakültür;
- Johan Galtung ile 'Barış' üzerine çalışmalar (2002);
- Peter Jensen ile Ekolojik Hıfzıssıhha - ECOSAN (Norveç 2004);
- Ekolojik Tarım, Tarımsal Ormancılık ve Genetik Mühendisliği (Brezilya / İsveç, 1993-1995).
- Yakın zaman önce Transition Towns üzerine uluslararası çalışma yeterliliği kazanmıştır. (Şili 2015)
90’lı yıllarda, Şili’deki Siyasi Ekoloji Enstitüsü ile birlikte yürüttükleri ‘Ekoloji ve Vatandaşlık’ projesini beş yıl boyunca koordine etmiş ve bu sürede altmış tane ekolojik örgütün kurulmasına katkıda bulunmuştur.
1994’ten bu yana, çeşitli üniversitelerde Ekolojiye Giriş; Sosyal Ekoloji; Sistem Teorisi; Kent Ekolojisi; Ekonomi ve Etik; Antropolojide Tıbbi Bitkiler; Ekolojik Tasarım ve Permakültür; Ekolojik Ekonomi için Sosyal Ekoloji; Ekolojik Hıfzıssıhha; Bilim Felsefesi; Eğitim Psikolojisi; Kültürlerarası Pedagoji ve son yıllarda Nörolojik Öğrenme Yöntemleri ve Süreçleri gibi dersler vermiş, alternatif teknolojiler, temel gıda üretimi, çevre koruma, katılımcı süreçler hakkında da yayınlar çıkarmıştır.
Uluslararası ölçekte, özel kurumlar ve STKlar için çevre danışmanlığı yapmış, zor koşullar altında çalışan gruplar için sosyal eğitim, çevre eğitimi gibi konularda destek vermiştir. Forandre Verden Norway adlı STK ile, Tüm Kuzey Avrupa’yla birlikte Türkiye’yi de kapsayan eğitim programları geliştirmiş, permakültür, ekoköyler ve geçiş kasabaları üzerine dersler vermiştir.
Sürdürülebilir yerleşimler ve ekolojik mimari projeleri geliştiren AUTENTIKA’nın bir üyesidir.
Şili’nin çetrefilli siyasi tarihine de tanıklık etmiş olan Agustin, permakültür ve diğer ekoloji hareketlerini sosyal ve ekonomik boyutu olmayan teknikler olarak görmüyor, konunun siyasi boyutuyla da yakından ilgileniyor.
Şu anda Şili'de çevre danışmanı olarak görev yapıyor, lisede biyoloji ve kimya öğretiyor, uluslararası üniversitelerde yüksek lisans dersleri veriyor (ABD, Meksika, İskandinavya, Kolombiye, Bolivya).
Akademik ve saha çalışmalarının yanı sıra eski bir müzisyen ve neşesiyle, sohbetiyle çevresini ısıtan bir candır.